Zarządzenie Nr 67/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie określenia zasad obowiązujących w 2014 roku przy zlecaniu realizacji zadań publicznych z pominięci

Zarządzenie Nr 67/13/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 grudnia 2013 roku  w sprawie określenia zasad obowiązujących w 2014 roku przy zlecaniu realizacji zadań publicznych z pominięciem otwartego konkursu ofert (małe granty).