Zarządzenie Nr 10/14/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej

Zarządzenie Nr 10/14/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej