Zarządzenie Nr 21/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/13/VI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta

Zarządzenie Nr 21/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 23 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/13/VI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu finansowego budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2014 r.