Zarządzenie Nr 22/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowo z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia

Zarządzenie Nr 22/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowo z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr 261/13/VI Rady Miasta Puszczykowo z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2019.