Zarządzenie Nr 24/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 59/13/VI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miast

Zarządzenie Nr 24/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 59/13/VI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zaleconych na 2014 r.