Zarządzenie Nr 25/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w Puszczykowie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzon

 

Zarządzenie Nr 25/14/VI
Burmistrza Miasta Puszczykowa
z dnia 5 maja 2014 r.
 
w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w Puszczykowie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 
Na podstawie art. 182 §1 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) zarządzam co następuje:
 
§ 1. Powołuję dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., obwodowe komisje wyborcze w składzie:

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 - z siedzibą w Bibliotece Miejskiej w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

Lp.

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Zuzanna

Bijaczewska

Puszczykowo

2.

Katarzyna

Kistowska

Puszczykowo

3.

Małgorzata

Niedzielska

Puszczykowo

4.

Marzena

Oljasz

Puszczykowo

5.

Maria

Piórkowska

Puszczykowo

6.

Michał

Świniarski

Puszczykowo

7.

Magdalena

Płachta

Puszczykowo

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 - z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

Lp.

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Krzysztof

Bijaczewski

Puszczykowo

2.

Sebastian

Koszela

Puszczykowo

3.

Monika

Mańczak

Puszczykowo

4.

Paweł

Niedzielski

Puszczykowo

5.

Jan

Skuratowicz

Puszczykowo

6.

Bogna

Urbaniak-Wichniewicz

Puszczykowo

7.

Aretta

Fahmi

Puszczykowo

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 - z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 1 w Puszczykowie, ul. Wysoka 1

Lp.

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Elżbieta

Bartkowiak

Puszczykowo

2.

Joanna

Błaszak

Puszczykowo

3.

Nina

Bojarska

Puszczykowo

4.

Mirosława

Gierczyńska

Puszczykowo

5.

Danuta

Nowak

Puszczykowo

6.

Jakub

Stróżyk

Puszczykowo

7.

Ewa

Rybacka

Puszczykowo

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 - z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 1

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Filip

Krzemkowski

Puszczykowo

2.

Adriana

Marcinkowska

Puszczykowo

3.

Marlena

Piechocka

Puszczykowo

4.

Małgorzata

Piechocka

Puszczykowo

5.

Karolina

Słowińska

Puszczykowo

6.

Adam

Stempniak

Puszczykowo

7.

Alina

Stempniak

Puszczykowo

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 - z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 1

Lp.

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Dorota

Dettloff

Puszczykowo

2.

Ryszard

Kamiński

Puszczykowo

3.

Marlena

Klimecka

Puszczykowo

4.

Dorota

Łuczak-Dydowicz

Puszczykowo

5.

Urszula

Nowicka

Puszczykowo

6.

Ewa

Pietrzak

Puszczykowo

7.

Joanna

Hejnowicz

Puszczykowo

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 - z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 2 w Puszczykowie, ul. Kasprowicza 1

Lp.

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Danuta

Kamińska

Puszczykowo

2.

Klara

Krzewińska

Puszczykowo

3.

Błażej

Krzyżanek

Puszczykowo

4.

Agnieszka

Łuczak

Puszczykowo

5.

Jadwiga

Nowicka

Puszczykowo

6.

Adam

Stefaniak

Puszczykowo

7.

Andrzej

Krześlak

Puszczykowo

 

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 - z siedzibą w NZOZ „Szpital w Puszczykowie", ul. Kraszewskiego 11

Lp.

Imię

Nazwisko

Miejsce zamieszkania

1.

Magdalena

Gierszewska

Puszczykowo

2.

Włodzimierz

Kowaliński

Puszczykowo

3.

Paweł

Siuda

Puszczykowo

4.

Dariusz

Tonder

Puszczykowo

5.

Marcelina

Wachowiak

Mosina

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.