Zarządzenie Nr 27/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: zmiany składu obwodowej komisji wyborczej w Puszczykowie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarząd

Zarządzenie Nr 27/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie: zmiany składu obwodowej komisji wyborczej w Puszczykowie w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.