Zarządzenie Nr 28/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania decyzji w ty

Zarządzenie Nr 28/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach o zasiłki dla opiekunów oraz wydawania decyzji w tych sprawach.