Zarządzenie Nr 30/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowo z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie instrukcji prowadzenia ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych.

Zarządzenie Nr 30/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowo z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie instrukcji prowadzenia ewidencji i poboru podatków i opłat lokalnych.