Zarządzenie Nr 39/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.07.2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 39/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.07.2014 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.