Zarządzenie Nr 44/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Puszczyko

Zarządzenie Nr 44/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie: wyznaczenia osoby zastępującej Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Puszczykowie.