Zarządzenie Nr 46/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: wysokości opłat z tytułu najmu lokalu w budynku komunalnym stanowiącym własność Miasta Puszczykowa.

Zarządzenie Nr 46/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie: wysokości opłat z tytułu najmu lokalu w budynku komunalnym stanowiącym własność Miasta Puszczykowa.