Zarządzenie nr 46a/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/13/VI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu finansowego: Budżetu Miast

Zarządzenie nr 46a/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/13/VI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu finansowego: Budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2014 r.