Zarządzenie Nr 47a/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/13/VI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miast

Zarządzenie Nr 47a/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/13/VI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2014 r.