Zarządzenie Nr 52/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenie nr 59/13/VI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu finansowego: budżetu M

Zarządzenie Nr 52/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21 października 2014 r. w sprawie: zmiany zarządzenie nr 59/13/VI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2014 r.