Zarządzenie Nr 54/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/13/VI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Mi

Zarządzenie Nr 54/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/13/VI z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2014 r.