Zarządzenie Nr 55/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.11.2014 r. w sprawie ustanowienia Nagrody "Laur Puszczykowa"

Zarządzenie Nr 55/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 3.11.2014 r. w sprawie ustanowienia Nagrody "Laur Puszczykowa"