Zarządzenie Nr 58/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.

Zarządzenie Nr 58/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2014 Nr 262/13/VI z dnia 17 grudnia 2013 r.