Zarządzenie Nr 59/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/13/VI z dnia 30.12.2013 r w psrawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo

Zarządzenie Nr 59/14/VI Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.11.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 59/13/VI z dnia 30.12.2013 r w psrawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2014 r.