Zarządzenie Nr 6/14/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.12.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w drodze spisu z natury

Zarządzenie Nr 6/14/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 24.12.2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej w drodze spisu z natury