Zarządzenie Nr 7a/14/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/13/VI z dnia 30.12.2013 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczyko

Zarządzenie Nr 7a/14/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.12.2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 59/13/VI z dnia 30.12.2013 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2014 r.