Zarządzenie Nr 53/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14.09.2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowe

Zarządzenie Nr 53/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 14.09.2015 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2016