Zarządzenie Nr 10/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.02.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dyrektora Biblioteki Miejskiej w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 10/15/VII