Zarządzenie Nr 11/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11.03.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 11/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 11.03.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych