Zarządzenie Nr 1/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.01.2015 r. w sprawie projektu planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu admi

Zarządzenie Nr 1/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.01.2015 r. w sprawie projektu planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2015 r.