Zarządzenie Nr 14/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 14/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 30.03.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym