Zarządzenie Nr 15/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20.01.2015 r.

Zarządzenie Nr 15/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 31.03.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20.01.2015 r.