Zarządzenie Nr 17/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Puszczykowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z

Zarządzenie Nr 17/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Puszczykowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.