Zarządzenie Nr 18/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.04.2015 w sprawie ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika oraz Zastępcy Kierownika Urzę

Zarządzenie Nr 18/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.04.2015 w sprawie ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego Kierownika oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Puszczykowie