Zarządzenie Nr 19/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania

Zarządzenie Nr 19/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.04.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych