Zarządzenie Nr 1a/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 2.01.2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puszczykowie do rozpatrywania wniosków i pr

Zarządzenie Nr 1a/15/VII