Zarządzenie Nr 20/15VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.04.2015 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Puszczykowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej P

Zarządzenie Nr 20/15VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 27.04.2015 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Puszczykowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.