Zarządzenie Nr 2/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 19.01.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej i określenia Regulaminu Pracy KomisjiKonkursowej

Zarządzenie Nr 2/15/VII