Zarządzenie Nr 22/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.04.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/15/VII z dnia 20.01.2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczyko

Zarządzenie Nr 22/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.04.2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/15/VII z dnia 20.01.2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych na 2015 r.