Zarządzenie Nr 23/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżaw w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie Nr 23/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.04.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżaw w trybie bezprzetargowym