Zarządzenie Nr 24/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.04.2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji

Zarządzenie Nr 24/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 28.04.2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Puszczykowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.