Zarządzenie Nr 25/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8.05.2015 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych nr 1 i 3 w Puszczykowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospol

Zarządzenie Nr 25/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8.05.2015 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych nr 1 i 3 w Puszczykowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.