Zarządzenie Nr 26/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.

Zarządzenie Nr 26/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 8.05.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII z dnia 20 stycznia 2015 r.