Zarządzenie Nr 28/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.05.2015 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie w miesiącach czerwcu i grudniu 2015 r.

Zarządzenie Nr 28/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.05.2015 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Puszczykowie w miesiącach czerwcu i grudniu 2015 r.