Zarządzenie Nr 29/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.05.2015 r. w sprawie minimalnej wysokości opłat z tytułu dzierżawienia/najmu komunalnych nieruchomości gruntowych lub ich częś

Zarządzenie Nr 29/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 15.05.2015 r. w sprawie minimalnej wysokości opłat z tytułu dzierżawienia/najmu komunalnych nieruchomości gruntowych lub ich części na terenie Miasta Puszczykowa