Zarządzenie Nr 30/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.05.2015 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Puszczykowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Zarządzenie Nr 30/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.05.2015 r. w sprawie zmiany w składzie obwodowej komisji wyborczej nr 5 w Puszczykowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.