Zarządzenie Nr 31/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia monitoringu w samochodzie służbowym Straży Miejskiej w Puszczykowie

Zarządzenie Nr 31/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 21.05.2015 r. w sprawie wprowadzenia monitoringu w samochodzie służbowym Straży Miejskiej w Puszczykowie