Zarządzenie Nr 3/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 20.01.2015 r. w sprawie planu finansowego: budżetu Miasta Puszczykowo, Urzędu Miasta Puszczykowo oraz zadań z zakresu administracj

Zarządzenie Nr 3/15/VII