Zarządzenie Nr 32/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22.05.2015 r. w sprawie zmiany w składach obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Puszczykowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Zarządzenie Nr 32/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 22.05.2015 r. w sprawie zmiany w składach obwodowej komisji wyborczej nr 1 w Puszczykowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.