Zarządzenie Nr 33/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 33/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży