Zarządzenie Nr 34/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 34/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 29.05.2015 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę