Zarządzenie Nr 35/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.06.2015 r. w sprawie minimalnej wysokości opłat z tytułu dzierżawienia/najmu komunalnych nieruchomości gruntowych lub ich częśc

Zarządzenie Nr 35/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 1.06.2015 r. w sprawie minimalnej wysokości opłat z tytułu dzierżawienia/najmu komunalnych nieruchomości gruntowych lub ich części na terenie Miasta Puszczykowa związanych z organizacją imprez okolicznościowych