Zarządzenie Nr 36/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.06.2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowi

Zarządzenie Nr 36/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 16.06.2015 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza w Puszczykowie Pani Ewie Budzyńskiej