Zarządzenie Nr 37a/15VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII dnia 20.01.2015 r.

Zarządzenie Nr 37a/15VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Puszczykowa na rok 2015 Nr 19/15/VII  dnia 20.01.2015 r.