Zarządzenie Nr 37b/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletni

Zarządzenie Nr 37b/15/VII Burmistrza Miasta Puszczykowa z dnia 26.06.2015 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 18/15/VII Rady Miasta Puszczykowa z dnia 20.01.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Puszczykowa na lata 2014-2023